ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐเทศบาลตำบลนกออก ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

11 ม.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :