ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสำรอง ทอนสระน้อย สามแยกบ้านไร่ ถึง บ้านไร่สามัคคี

11 ม.ค. 66

ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสำรอง ทอนสระน้อย สามแยกบ้านไร่ ถึง บ้านไร่สามัคคี