ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านนางม้วน หยวกฉิมพลี บ้านสระน้อย หมู่ที่ 4

21 ก.พ. 66

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
นายปราโมทย์ สิทธิ์ปราโมทย์ นายกเทศมนตรีตำบลนกออก
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับประธานสภา และสมาชิกสภา
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านนางม้วน หยวกฉิมพลี บ้านสระน้อย หมู่ที่ 4
ตามโครงการ บ้านกาชาด รวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน