จัดเตรียมสถานที่ Local Quarantine

07 ก.ค. 64
เทศบาลตำบลนกออก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ สำหรับกักตัวผู้เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยง (Local Quarantine) เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อ covid 19 แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลนกออก
หากท่านใดมีญาติเดินทางมาจากสถานที่เสี่ยง ขอความร่วมมือ แจ้ง ผู้นำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในพื้นที่ของท่านก่อน เพื่อตรวจหาเชื้อ covid 19 ณ โรงพยาบาลปักธงชัย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และกักตัว ณ สถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ 14 วันก่อนนะคะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน