กิจกรรมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19

16 เม.ย. 63

เทศบาลตำบลนกออก  ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากไวรัสโควิด19  ในพื้นที่เทศบาลตำบลนกออก