การจัดการแข่งขันกีฬานกออกคัพ

21 พ.ค. 57

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๗ “นกออกคัพ’๕๗” วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน และวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน