หัวหน้าส่วนราชการ

นายสังคม ทะสุนทร
ปลัดเทศบาลตำบลนกออก
โทรศัพท์ 0819776081

นายสังคม ทะสุนทร

ปลัดเทศบาลตำบลนกออก

โทรศัพท์ 0819776081

นายจำรอง คูณมา
รองปลัดเทศบาลตำบลนกออก
0872586565

นายจำรอง คูณมา

รองปลัดเทศบาลตำบลนกออก

0872586565

จ่าเอกวีระ ชินเกษม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 0813601976

จ่าเอกวีระ ชินเกษม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 0813601976

นางประไพพร สุดสายออ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0897227278

นางประไพพร สุดสายออ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 0897227278

นายพิชัย เขตต์ภูมิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 0857801177

นายพิชัย เขตต์ภูมิวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 0857801177

นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทรศํพท์ 0944664619

นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทรศํพท์ 0944664619