โครงการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

22 ก.พ. 62

เทศบาลตำบลนกออก  จัดโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ(ศึกษาทดลองใช้ประโยชน์จากสมุนไพรรากสามสิบ)