โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี ๒๕๖๑

11 ก.ย. 61

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑

ณ โรงแรงโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท