โครงการป้องกันอัคคีภัยและสาธิตการดับเพลิง

08 ส.ค. 62

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยและสาธิตการดับเพลิงให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  วัดนกออก ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการระงับเหตุอัคคีภัยในครัวเรือน