ร่วมเดินรณรงค์โคราชร่วมใจสวมหมวกนิรภัย

24 ก.ย. 61

เทศบาลตำบลนกออก  ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โคราชร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย

ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอปักธงชัย