บวงสรวงวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี

27 มี.ค. 62

เทศบาลตำบลนกออก  ร่วมพิธีวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย  และร่วมวางพวงมาลา หน้าอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย  ในวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒