ทำบุญปีใหม่

11 ม.ค. 65

เทศบาลตำบลนกออก  นำโดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนกออก ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ตำบลนกออก  ร่วมกันจัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่  2565  เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนกออก