ซ่อมแซมถนนบ้านทุ่งจาน

22 ก.พ. 62

เทศบาลตำบลนกออก ได้รับสนับสนุนยางมะตอย เพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งจาน-เกษตรอำเภอปักธงชัย จำนวน  100  ถุง  เทศบาลตำบลนกออก จึงขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และจิตอาสาตำบลนกออก ออกพัฒนาและซ่อมแซมถนนโดยได้รับเกียรติจากนายอำนวย  ปองนาน  นายอำเภอปักธงชัย  เป็นประธานเปิดกิจกรรม