การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๕

04 ก.ค. 65